Notársky úrad Šaľa

JUDr. Karol Kovács

Mgr. Karol Kovács

užitočné odkazy

notar.sk

notaries-of-europe.eu

uinl.org

Kto je notár?

Notárom je osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním vymenovaná do funkcie ministrom spravodlivosti. Podmienkou vymenovania je štátne občianstvo SR, príp. krajiny EÚ, občianska bezúhonnosť, príslušná právna prax a zloženie notárskej skúšky. Notár je teda štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb.. Samosprávnym orgánom notárov Slovenskej republiky je Notárska komora SR so sídlom v Bratislave. Každý notár je členom tejto komory.

notarsky urad interier

notarsky urad sala